Donacije

Združenje ROVO lahko podprete z običajnim bančnim nakazilom na račun SI56 0297 0025 9685 946, pri čemer kot namen vpišete “DONACIJA vaše ime in priimek“.

Koda namena: CHAR
Namen: Donacija
IBAN: SI56 0297 0025 9685 946
Banka: NLB d.d., Trg republike 2, 1520 Ljubljana
Referenca: SI00 in vpišete datum nakazila
Ime in naslov: Združenje ROVO, Kandijska cesta 36, 8000 Novo mesto


Združenje ROVO lahko podprete tudi tako, da mu namenite del dohodnine kot donacijo. Davčni zavezanec rezident lahko zahteva, da se do 1% dohodnine, odmerjene po zakonu o dohodnini od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje splošno-koristnih namenov.
To lahko storite tako, da kliknete na spodnjo povezavo "Obrazec dohodnina - ROVO", obrazec natisnete ter izpolnite priloženi dokument s svojimi osebnimi podatki ter datumom in podpisom.

 

Obrazec dohodnina - ROVO

 

Izpolnjen obrazec nato lahko oddate:
  • elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki
  • osebno ali po pošti pri pristojnem finančnem uradu


Hvala za podporo!