O združenju

O ROVO

NEVLADNA OKOLJEVARSTVENA ORGANIZACIJA *ROVO*(v nadaljevanju ROVO) deluje in temelji na prostovoljnem članstvu okoljevarstvenikov v naši državi. Združenje ROVO opravlja razne organizacijske in strokovne naloge varstva okolja in narave po svoji nadzorstveni pravici NVO na območju Republike Slovenije in sicer z zaščito najbolj šibkih členov v naši družbi, kot so posamezniki in civilne pobude, ki si sami ne morejo pomagati in so ob tem izpostavljeni škodljivim vplivom ter morajo živeti v nezdravem okolju, ki ga povzroča izkoriščanje naravnih dobrin, nekontrolirani izpusti, odpadki in razne nevarne snovi. Nudi tudi pomoč pri pristopu do informacij o obremenjevanju okolja in okolijskih nesrečah, zdravstvenem stanju in življenjskih razmerah ljudi in posegih v kulturne dediščine.

V Združenju ROVO se zavedamo, da je problematika varstva okolja po svoji naravi kompleksna, njeno proučevanje interdisciplinarno in njeno reševanje povezano z usklajeno in aktivno udeležbo različnih številnih dejavnikov kot so gospodarstvo in njegovi vplivi na okoljsko politiko odločanja. Prednostne naloge delovanja Združenja ROVO so boj proti podnebnim spremembam, ohranjanje biotske raznovrstnosti, preprečevanje zdravstvenih težav zaradi onesnaževanja in odgovorna raba naravnih virov. Naši cilji do varstva okolja so med drugim tudi, da ti spodbujajo inovativnost in podjetništvo ter s tem gospodarsko rast a ne na račun posega v naravo in v njene vrednote. Tu predvsem skrbimo pri ustavitvi izginjanja ogroženih vrst in habitatov, katerega si tudi EU želi razširiti. To so območja Natura 2000, ki so namenjena varstvu živalskih in rastlinskih vrst ter njihovih habitatov. Naša skupna naloga v ROVO kot naloga naših članov okoljevarstvenikov, da v zvezi z zdravim okoljem opozarjajo na probleme hrupa, kopalnih vod, redkih vrst, ravnanju ob naravnih nesrečah. Prioritetne naloge pa so opozarjanje na človeške brezbrižnosti pri izgradnji objektov, upravljanjem z okolju nevarnimi objekti kot tudi pridobivanjem nepopolnih dovoljenj za pravico graditi v zdravem in čistem okolju v Republiki Sloveniji.

REGIONALNO OKOLJSKO ZDRUŽENJE ROVO IN NJEGOVE AKTIVNOSTI!

V ROVO si želimo ljudi zaščititi pred pritiski na okolje in nevarnostmi za njihovo zdravje in dobrobit, in sicer:

Z redno ekološko patruljo naših članov smo pozorni na početja in obnašanje posameznikov, gospodarskih družb v naravi, kjer je pomembno zagotoviti varno in čisto okolje, pitno vodo in kopalne vode, doseči trajnostno rabo zemljišč in ekosistemov, izboljšati kakovost zraka, zmanjšati hrup, zmanjšati ali odpraviti odlaganje odpadkov, ki so toksični, ter zaščititi pred učinki škodljivih kemikalij v tla. V tem primeru je naša zaščitniška drža do zastrupljanja narave v izvajanju nenapovedanih in kontrole nekaterih neodgovornih subjektov in posameznikov, ki brez sramu posegajo v okolje, ter pri tem potencialno ogrožajo zdravje ljudi in habitatov ostalih živih bitij. Dejavniki okolja že sami po sebi, povzročajo, ali pa vsaj pomembno vplivajo na razvoj večine bolezni, ki prizadenejo ljudi. Zaradi tega je poznavanje in razumevanje načinov kako posamezni škodljivi dejavniki vplivajo na zdravje izrednega pomena za načrtovanje in uvajanje preventivnih in zaščitnih ukrepov. Okolje, vključno z delovnim okoljem, predstavlja pomemben dejavnik tako za zdravje, kot za bolezen.

SKRB PRED POSEGI V OKOLJE, ZDRAVJE LJUDI IN USTAVE RS

Narava je podporni sistem za življenje, zato je naš moto, da moramo zanjo skrbeti.

Trenutno imamo v regiji na črni listi okolju neprijaznih oseb kar nekaj, osebe javnega prava, oseba javno-zasebnega prava in fizičnih oseb. Specifika našega dela je, da ne obveščamo medijev ali javnosti, razen pristojnih inštitucij, kot so pristojno ministrstvo, inšpektoriat RS in policijo kjer se v praksi usklajujemo o posameznih primerih. Skratka iščemo rešitve, ki morajo biti prilagojene zakonskim okvirom in človeški humanosti v primerjavi *palice in korenčka* Trenutno je naša organizacija aktivna na lokacijah teritorialnih ozemljih občin: Metlika, (reka Krupa pritok strupenih toksičnih snovi) Kočevje (kamnolom Natura 2000), Šentjernej (Še vedno nerešena gramoznica-pepel), Krško (Izgradnja suhega odlagališča za radioaktivne odpadke), Sevnica, (družba Tanin-Kopitarna emisije v zrak) Trebnje Odlagališče Globoko, Trebelno (grob poseg v okolje) Podčetrtek (gradbeni odpadki), Črnomelj (Bioplinarna prevoz na gnojevke), Novo mesto (poseg v okolje, kemične tovarne), CEROD ( Odlaganje nepredelanih odpadkov, onesnaževanje z izcedno vodo) Ljubljana (poseg v okolje Barje, Medvode odlaganje strupenih kemikalij) Ivančna Gorica (zastrupljanje tal z nezaščiteno strupeno laguno) Šmarje-Sap (prevoz, onesnažene zemljine iz Cinkarne Celje z odlaganjem) Seznam ČRNE LISTE POVZROČITELJEV večje škode v okolju: LESNI CENTER NOVOLES (emisije v tla in zrak) TREBELNO (poseg) in NOVO MESTO (degradacija) pripravila: Marija Ana K.

Naše poslanstvo je skrb za čisto okolje.