O združenju

O ROVO

NEVLADNA OKOLJEVARSTVENA ORGANIZACIJA *ROVO* je nastala iz treh okoljevarstvenih društev in petih okoljskih Civilnih Iniciativ v Jugovzhodni regiji. Z svojimi podružnicami ROVO pokrivamo Posavje, Dolenjsko, Bela Krajina, Kočevsko - Ribniško in Ljubljansko območje. Naše poslanstvo je skrb za čisto okolje, skrb pred vplivi onesnaženega okolja na zdravje ljudi in poštenosti do davkoplačevalcev in ostalih državljanov v Republiki Sloveniji.

Pri tem mislimo, da ne iščemo majhnih ljudi, ki samokolnico zemlje strese v jarek ampak večje gospodarske družbe in osebe javnega pomena, ki so v veliko primerih investitorji ali naročniki v investicijskem ciklu, ki so povezane z izgradnjo ali pri tem z vplivom na okolje. Že sami okoljski standardi so v EU tradicionalno med najstrožjimi na svetu. Okoljska politika spodbuja evropska podjetja k ekološkemu poslovanju, varuje naravo ter zdravje in kakovost življenja prebivalcev naše države RS in EU. Narava je podporni sistem za življenje, zato moramo zanjo skrbeti.

Voda, zrak, naravni habitati ter živalske in rastlinske vrste so soodvisni naravni krog, zato jih moramo varovati s skupnimi okoljskimi standardi. V ROVO si že dalj časa prizadevamo zaščititi naravne vire ter zaustaviti izumiranje ogroženih vrst in habitatov. Natura 2000 je omrežje 25.500 zaščitenih naravnih območij, ki zajemajo skoraj 19 % površine EU in omogočajo soobstoj trajnostnih človeških dejavnosti ter redkih in ranljivih vrst in habitatov. Onesnaževanje voda, zraka ter podtalja z kemikalijam so med najpomembnejšimi okoljskimi vprašanji.

REGIONALNO OKOLJSKO ZDRUŽENJE ROVO IN NJEGOVE AKTIVNOSTI!

V ROVO si želimo ljudi zaščititi pred pritiski na okolje in nevarnostmi za njihovo zdravje in dobrobit, in sicer:

Z redno ekološko patruljo naših članov smo pozorni na početja in obnašanje posameznikov, gospodarskih družb v naravi, kjer je pomembno zagotoviti varno in čisto okolje, pitno vodo in kopalne vode, doseči trajnostno rabo zemljišč in ekosistemov, izboljšati kakovost zraka, zmanjšati hrup, zmanjšati ali odpraviti odlaganje odpadkov, ki so toksični, ter zaščititi pred učinki škodljivih kemikalij v tla. V tem primeru je naša zaščitniška drža do zastrupljanja narave v izvajanju nenapovedanih in kontrole nekaterih neodgovornih subjektov in posameznikov, ki brez sramu posegajo v okolje, ter pri tem potencialno ogrožajo zdravje ljudi in habitatov ostalih živih bitij. Dejavniki okolja že sami po sebi, povzročajo, ali pa vsaj pomembno vplivajo na razvoj večine bolezni, ki prizadenejo ljudi. Zaradi tega je poznavanje in razumevanje načinov kako posamezni škodljivi dejavniki vplivajo na zdravje izrednega pomena za načrtovanje in uvajanje preventivnih in zaščitnih ukrepov. Okolje, vključno z delovnim okoljem, predstavlja pomemben dejavnik tako za zdravje, kot za bolezen.

SKRB PRED POSEGI V OKOLJE, ZDRAVJE LJUDI IN USTAVE RS

Narava je podporni sistem za življenje, zato je naš moto, da moramo zanjo skrbeti.

Trenutno imamo v regiji na črni listi okolju neprijaznih oseb kar nekaj, osebe javnega prava, oseba javno-zasebnega prava in fizičnih oseb. Specifika našega dela je, da ne obveščamo medijev ali javnosti, razen pristojnih inštitucij, kot so pristojno ministrstvo, inšpektoriat RS in policijo kjer se v praksi usklajujemo o posameznih primerih. Skratka iščemo rešitve, ki morajo biti prilagojene zakonskim okvirom in človeški humanosti v primerjavi *palice in korenčka* Trenutno je naša organizacija aktivna na lokacijah teritorialnih ozemljih občin: Metlika, (reka Krupa pritok strupenih toksičnih snovi) Kočevje (kamnolom Natura 2000), Šentjernej (Še vedno nerešena gramoznica-pepel), Krško (Izgradnja suhega odlagališča za radioaktivne odpadke), Sevnica, (družba Tanin-Kopitarna emisije v zrak) Trebnje Odlagališče Globoko, Trebelno (grob poseg v okolje) Podčetrtek (gradbeni odpadki), Črnomelj (Bioplinarna prevoz na gnojevke), Novo mesto (poseg v okolje, kemične tovarne), CEROD ( Odlaganje nepredelanih odpadkov, onesnaževanje z izcedno vodo) Ljubljana (poseg v okolje Barje, Medvode odlaganje strupenih kemikalij) Ivančna Gorica (zastrupljanje tal z nezaščiteno strupeno laguno) Šmarje-Sap (prevoz, onesnažene zemljine iz Cinkarne Celje z odlaganjem) Seznam ČRNE LISTE POVZROČITELJEV večje škode v okolju: LESNI CENTER NOVOLES (emisije v tla in zrak) TREBELNO (poseg) in NOVO MESTO (degradacija) pripravila: Marija Ana K.

Naše poslanstvo je skrb za čisto okolje.