Odprto pismo vladi RS in vsem odgovornim v zvezi z požarom Ekosistemi v Zalogu !

Sestava seznama/črne liste
26 februarja, 2018
Prilagoditev razpisa za prevoz onesnažene vode (!) iz ČN D.T. na lokacijo ČN v NM
26 februarja, 2018

Odprto pismo vladi RS in vsem odgovornim v zvezi z požarom Ekosistemi v Zalogu !

Kratek komentar poslanega odprtega pisma,(7-strani) predsedniku vlade in vsem pristojnim v RS, ki je kot kritika občana ali neto plačnika položnic in člana v ROVO, kjer skupaj opažamo na nekatera zavajajoča dejstva oz. obravnava v različnih vatlih v istem okolju. Ali pa zloraba lokalne politike in smetarskega lobija na račun nesreče v Zalogu, kar smo tudi strnili v par alinejah!
Odprto pismo je poslano vsem pristojnim v RS v zvezi z odvzemom OVD-ja, po požaru v družbi Ekosistemi Zalog s strani ARSO, katerega odvzem je legitimen, saj se omenjena družba, ni pravočasno pritožila na odločbo pristojnega inšpektorja za okolje.

Naša glavna opazka tega dogajanja je, da so posamezniki zelo dobro izkoristili to nesrečo v prid svojih lokalnih političnih ambicij, kjer v svoji predstavi za javnost, niso znali pojasniti občanom svojih manipulacij kot na primer: kaj to pomeni ukinitev te dejavnosti v Zalogu in kakšno položnico za smeti občanov, ter ali bo vpliv na okolje in zdravje ljudi v občini, sedaj bistveno manjši. Pa nič ! Očitno se dela škoda na račun družb, ki so do sedaj poslovali na tej lokaciji to so: DINOS, CEP in Ekosistemi. Vsi ti vrli možje ali potencialni župani, ki so predstavljali na svojih zborih teorijo o onesnaženju na lokaciji v Zalogu so pozabili na 100x večjega onesnaževalca v občini! Različni vatli ! Tu nihče ne omenja, da je le 2km stran v isti občini center, 50 stara toplarna, obratuje brez filtrov, (PM10 mikronov ali tihi morilec človeštva) brez OVD-jev, kjer se opravljajo različne druge dejavnosti, brez dovoljenj (Ali bodo, občani Straže, res morali prej umirati zaradi ugodja enega župana??)

Na temelju Direktive EU-ja, 2008/98/ES o odpadkih v 28. in 29. člen, ki je obvezujoča do RS, ki govori, prednostno o sledljivosti in predelavi odpadkov čim bližje izvoru odpadka. Kar pomeni, upravičeno tožbo, zoper lokalno skupnost in ostalimi povzročitelji za to veliko gospodarsko škodo subjektov, za izvajalce, ki so izvajali dejavnost predelavo odpadkov, kot občane ali neto plačnike položnic v JV regiji. Zato v ROVO težimo na ponovni vzpostavitvi in izgradnji nove infrastrukture v Zalogu v skladu z ZGO-1 in na lokaciji obstoječega centra v JV regiji po pravilih in EU regulativi, kot jo predpisuje evropska zakonodaja ali Okvirna direktiva Sveta EU 75/442/EEC, 91/156/EEC

NA KONCU ŠE OKOLJSKI EPILOG: ALI IMA JV REGIJA IN ŠIRŠA SLOVENIJA ALTERNATIVO ZA ODPADKE, KI JIH NI MOČ RECIKLIRATI? ODLAGANJE NA DEPONIJE JE PRETEKLOST, SAJ VSEH ODPADKOV, NIKOLI NE BO MOČ PONOVNO UPORABITI. TOREJ, KAJ JE POTEMTAKEM ALTERNATIVA ZALOGU V OBČINI STRAŽA, KJER PROIZVAJA TRDNO GORIVO IZ NENEVARNIH ODPADKOV IN Z TEM PREPREČUJE ODLAGANJE ODPADKOV NA ODLAGALIŠČA, KI POMENIJO DOLGOROČNO NAJVEČJE MOŽNO ONESNAŽEVANJE V NAŠEM OKOLJU !
ALI IMAMO REŠITVE ???
Pripravil: Zlatko R.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.