Prilagoditev razpisa za prevoz onesnažene vode (!) iz ČN D.T. na lokacijo ČN v NM

Odprto pismo vladi RS in vsem odgovornim v zvezi z požarom Ekosistemi v Zalogu !
26 februarja, 2018
Izvleček / Sodna praksa / Upravno sodišče RS / Obrazložitev !
13 marca, 2018

Prilagoditev razpisa za prevoz onesnažene vode (!) iz ČN D.T. na lokacijo ČN v NM

Prilagoditev razpisa za prevoz onesnažene vode (!) iz ČN D.T. na lokacijo ČN v NM v škodo okolja, narave in na račun davkoplačevalskega denarja! (Kaj se tu pere ?)
Po naših terenskih ugotovitvah na ČN v območjih, kjer so Toplice ali Zdravilišča to pomeni vir tople vode, so se v odpadni vodi ponekod pojavili hormonski motilci. Hormonski motilci so ena najbolj nevarnih snovi v vodah zadnjih desetletij. V odpadne vode med drugim pridejo z izdelki za osebno nego, ki jih speremo s telesa, industrijskimi kemikalijami, njihov vir je večina pločevink in plastenk z notranjim zaščitnim premazom za konzerviranje in shranjevanje hrane in pijač, sintetični in naravni hormoni, ki jih izločimo iz telesa, farmacevtski izdelki, pesticidi … Vse te snovi namreč delujejo podobno kot hormoni, saj se v organizmu vežejo na hormonske receptorje, s čimer zasedejo mesto hormonom. Posledice so reproduktivne motnje že pri 30 odstotkih evropske moške populacije, feminizacija ribjih samcev v rekah po Evropi in Severni Ameriki (ugotovljena tudi v Ljubljanici), mutagenost in kancerogenost. Ljudje smo žal naravnani na to, da nas prizadenejo in šokirajo akutne nevarnosti, množično umiranje, medtem ko kronične probleme – tudi zaradi kakovosti voda in okolja, v katerem živimo –, ki vplivajo na naše zdravje, zanemarjamo. Glede zgoraj omenjenega naslova, bo epilog vsega dogajanja kmalu na vidiku!

NEKAJ POIZVEDB EVROPSKE KOMISIJE DO RS, POMEMBNIH ZA *ZDRUŽENJE ROVO*!

nepravilen prenos direktive o trgovanju z emisijami toplogrednih plinov
čiščenje komunalne odpadne vode
ohranjanje prostoživečih ptic
delovanje kemičnih tovarn
Center za ravnanje z odpadki CEROD
odprava nepravilnosti v načrtih upravljanja povodij
izvajanje direktive o ocenjevanju in upravljanju okoljskega hrupa
pomanjkljivo poročanje o pošiljkah odpadkov

POZORNOST V ROVO NA NEKAJ URADNIH OPOZORIL EU KOMISIJE DO RS,!

neizpolnjevanje obveznosti na področju odlaganja odpadkov
pomanjkljivo določanje ozemelj za ohranjanje prostoživečih ptic
presoja vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje
pomanjkljiva opredelitev slovenskih območij, pomembnih za skupnost EU
preseganje mejnih vrednosti trdih delcev v zraku na več območjih
zamude pri prenašanju direktiv o geološkem shranjevanju ogljikovega dioksida v slovensko zakonodajo.
zamuda pri prenosu direktive o industrijskih emisijah
neizpolnjevanje obveznosti na področju celovitega preprečevanja in nadzorovanja onesnaževanja

Pripravil: Janez N.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.