Uncategorized

8 maja, 2018

POMEMBNOST BIOTSKE RAZNOVRSTNOST I ZA NAS IN NARAVO ! Izvleček !

Biotska raznovrstnost predstavlja variabilnost med živimi organizmi na genski, vrstni in ekosistemski ravni. Njena ohranitev poteka z ohranitvijo ekosistemov in naravnih habitatov v naravi ter vzdrževanjem […]
5 maja, 2018

Trenutne naše aktivnosti pri aktualni tematiki zaščite okolja in zdravja ljudi !

Vsi postopki kateri so ali bodo trenutno aktualno povezani z našim delovanjem  v zvezi z investicijsko izgradnjo in njenimi vplivi na okolje: Novartis Črnuče – Ljubljana! […]
15 aprila, 2018

Pismo ROVO, občinam o ravnanju z izkopnim zemljinam z možno onesnaženostjo PCB-ja !

  V uvodu se sklicujemo na ustavo RS in ZVO-1-NPB14V 13. člen, da so okoljski podatki javni in 14. člen pravice državljanov do zdravega okolja in […]
15 aprila, 2018

Direktiva o odlagališčih !

Odlagališča odpadkov pomenijo posebno vrsto dejavnosti v okviru direktive IED (Priloga I, dejavnost 5.4), ker so zajeta tudi z Direktivo Sveta 1999/31/ES o odlaganju odpadkov na […]