Rakotvorne snovi v okolju !
15 aprila, 2018
Pismo ROVO, občinam o ravnanju z izkopnim zemljinam z možno onesnaženostjo PCB-ja !
15 aprila, 2018

Direktiva o odlagališčih !

Odlagališča odpadkov pomenijo posebno vrsto dejavnosti v okviru direktive IED (Priloga I, dejavnost 5.4), ker so zajeta tudi z Direktivo Sveta 1999/31/ES o odlaganju odpadkov na odlagališčih (direktiva o odlagališčih). V členu 1(2) direktive o odlagališčih je pojasnjeno, da direktiva o odlagališčih vsebuje ustrezne tehnične zahteve za tista odlagališča, za katera velja direktiva IPPC (2008/1/EC), ter da so ustrezne tehnične zahteve direktive IPPC izpolnjene, če so izpolnjene zahteve direktive o odlagališčih.

Ker določbe člena 22 direktive IED niso bile vključene v predhodno direktivo IPPC, ni mogoče sklepati, da izhodiščno poročilo ne bi bilo potrebno za odlagališča odpadkov. Določbe direktive o odlagališčih, zlasti točka 3 Priloge I k navedeni direktivi (splošne zahteve v zvezi z varstvom tal in podtalnice), bi morale preprečevati kakršen koli vnos nevarnih snovi v tla in podtalnico. Poleg tega direktiva o odlagališčih vsebuje več koristnih elementov za pripravo izhodiščnega poročila, ki jih je treba dopolnjevati za vsak primer posebej. Za kvantifikacijo stanja tal in podtalnice bo morda treba uporabiti posebne postopke in metode, da bi se pri tem upoštevale posebne lastnosti odlagališča odpadkov (tesnjenje). Če se na območju odlagališča izvajajo druge neposredno povezane dejavnosti, bo morda že samo zaradi teh dejavnosti treba pripraviti izhodiščno poročilo.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.