Pesticidi v naši hrani !
15 aprila, 2018
Direktiva o odlagališčih !
15 aprila, 2018

Rakotvorne snovi v okolju !

Do zdaj poznamo več kot 2.000.000 kemičnih sestavin in vsako leto izdela kemična industrija novih 1000 samo v Združenih državah, o teh novih kemikalijah pa vemo malo o morebitnih posledicah za zdravje živali in ljudi, pa vendar jih začno takoj tržiti, nesporno dejstvo pa je, da kemični onesnaževalci našega okolja, kar te kemikalije vsekakor so, postajajo odločilne za zdravje živih bitij, tudi človeka. Pomembno je poudariti, da je rak bolezen celega organizma; mnogo mutagenih agensov, ki so odgovorni za celične mutacije so tudi rakotvorni, ali sposobni vzpostaviti pogoje za razvoj raka, toda neposredna povezava med mutagenostjo in rakotvornostjo se začne v celici in tako se začne razvijati rak. Da pride do celične mutacije, je najprej potreben agens in seveda količina teh agensov rezultira v celični mutaciji, ki v nadaljevanju vodi v razvoj raka.

Na osnovi tega ločimo 3 korake v razvoju raka:

Začetek (iniciacija), ali prva sprememba,

Napredovanje iz mirujočega stanja v vidljivo stanje,

Progresivno stanje, ki vodi le v eno smer …

Če želimo razumeti potek neoplazmične transformacije v obliki medsebojnega vpliva v celici sami na DNA, RNA, beljakovine, lahko zapišemo, da se prva sprememba, imenovana Začetek pojavi na osnovi posledic v DNA, da tako druga (Napredovanje) kot tretja stopnja (Progresivno stanje) izražata neprestane spremembe v celici, saj se je DNA začela replicirati.

Vse normalne celice imajo omejeno življenjsko dobo, delijo se na dve konstantni stopnji, nato se dve hčerinski celici delita na 4, vendar istočasno z reprodukcijo – delitvijo celic poteka tudi odmiranje in uravnoteženost je tako vzpostavljena; vse to za rakave celice ne velja, nimajo omejene življenjske dobe, niti ne odmirajo v enakih proporcih, kot se razvijajo ali reproducirajo. Nekontroliran razvoj in rast rakavih celic povzroča večanje volumna in nezadržno širjenje v tkiva drugih organov. In ko enkrat nepravilne, čezmerne rasti rakavih celic v tkivu dosežejo stopnjo progresivnega stanja, ostanejo takšne celice rakave za vedno, toda pred to stopnjo lahko dosežemo obraten proces, rast lahko zaustavimo, oziroma reverziramo. Ta prva stopnja imenovana tudi Začetek ali mutageneza ne vodi nujno v rakavo stanje, če razvijemo stanje do druge stopnje, torej Napredovanja iz mirujočega stanja v vidljivo, in pravilno ukrepamo, tretja stopnja sploh ne bo dosežena, kar pomeni: če sprememba v DNA celice še ni postala trajna, se bo stanje reverziralo, oziroma bo celica začela delovati normalno – seveda le pod pogojem, da so vzroki, ki dražijo in zastrupljajo celico v celoti odpravljeni!

Sredstva, ki povzročajo raka izvirajo iz našega okolja

strokovnjaki so si edini, da večino pojavov razvoja raka na ljudeh povzroči onesnaženost okolja s kemičnimi sredstvi, ki jih je “pridelal” ravno človek. Odstotek je visok, sega od 60 do 90% primerov, in prav to je zaskrbljujoče. Razvoj raka zaradi kemičnih substanc poteka skozi dve stopnji (prva in druga združeni), kot je to opisano že zgoraj in zelo dober primer takšnega razvoja povezava ricinusovega olja in policikličnih hidrokarbonov in raka kože; ricinusovo olje samo redkokdaj povzroči raka na koži, tod če se temu pridruži že čisto nizek odmerek policikličnih hidrokarbonov, se je razvil rak na koži poskusnih živalih. Enak rezultat je bil dosežen pri poskusu najprej s policikličnimi hidrokarboni, ko so dodali majhen odmerek ricinusovega olja, so poskusne živali razvile rak na koži. Policiklični hidrokarbonati delujejo kot inhibitorji (oksidacijski katalizatorji) in sprožijo proces razvoja raka, če pridejo v stik z ricinusovim oljem.

Onesnaženost ozračja

je eden ključnih problemov, ki negativno vplivajo na zdravje vseh živih bitij in rastlin. Onesnažnost, izpuščena v ozračje se s pomočjo gibanja atmosfere širi na večja področja in strokovnjaki so si edini, da je onesnaženost ozračja glavni vzrok za tri glavne skupine bolezni, ki vse povzročajo obolelost in smrt pri ljudeh; gre za respiratorne bolezni, bolezni srca in raka. Raziskave so pokazale da je življenje za ljudi nevarno tudi, če živijo kakšnih 100 do 150 km oddaljeni od vira onesnaževanja. Si predstavljate te kratke razdalje samo v Sloveniji? Do tega pojava pride zaradi gibanja onesnaževalcev v atmosferi, ki je pospremljeno s kemičnimi reakcijami zaradi sončnih žarkov še v bolj strupene oblike onesnaževalcev, kot so to na primer foto-kemični oksidanti, ki zastrupljajo dihalne poti, torej grlo, sapnik, pljuča; žveplovi oksidi povzročajo astmo, pljučne in srčne bolezni in raka. Ogljikov monoksid je izredno škodljiv osebam, ki so že razvile pljučne bolezni, anemijo ali cerebralno – vaskularno bolezen (bolezen ožilja v možganih). Foto-kemični oksidanti povzročajo torej draženje dihalnih poti ali celo spremembe pljučnih funkcij, medtem ko dušikovi oksidi v nižjih koncentracijah povzročajo akutni bronhitis v večjih koncentracijah pa so smrtonosni.

Število smrti zaradi bronhitisa je podvojeno v urbanih okoljih – mesta, v primerjavi s podeželjem. Leta 1958 je bilo v ZDA stopnja smrti zaradi pljučnega raka 1,56 krat višja v urbanih naseljih, kot na podeželju, medtem ko rak na želodcu varira, glede na kajenje tobačnih izdelkov, medtem ko je smrtnost več kot 2 krat višja v urbanih, naseljenih področjih z veliko onesnaženostjo, kot na podeželju, z manjšo onesnaženostjo ozračja. Smrtni primeri zaradi vseh vrst raka je vsaj 25% višja na urbanih področjih z visoko onesnaženostjo zraka, cigaretni dim in izpušni plini avtomobilov, tovornjakov so glavni problem onesnaženosti ozračja, sestavljeni pa so iz plinov, tekočih in pa trdnih aerosolov in so glavni vzrok raka na dihalnih organih. Izgorevanje fosilnih goriv predstavlja velik problem onesnaženja ozračja zlasti v večjih mestih, njihove sestavine pa predstavljajo spojine kadmija, srebra, cinka, kositra, antimona. Strokovnjaki cenjujejo, da bi teh 25 % smrti zaradi raka na dihalih lahko bilo odpravljenih z vsaj 50% zmanjšanjem onesnaženosti ozračja. In kako je s tem pri nas? Našo vlado skrbi predvsem privatizacija in s tem onesposobitev edinega prevoznika, ki bi zmogel zagotoviti znatno izboljšanje onesnaženosti okolja z izpuhi, samo Železnica bi imela to moč, toda naše predvsem pridobitniško naravnane vlade okolje žal “toliko ne zanima … ” zato ne subvencionira železniškega prometa, ko to počno vlade drugih držav EU.

Voda

ki priteče iz pip v naših hišah, stanovanjih bi lahko bila eden glavnih virov rakotovrnih agensov, ki smo jim izpostavljeni. Gre seveda za tisoče organskih kemikalij, ki dospejo v stik z vodo iz industrijskih odplak, od uporabe kemikalij, ki jih uporabljajo v agro-kulturi in neurejenih kanalizacij in greznic. Kvaliteta vode je zelo slaba v večjih urbanih področjih, nekontaminirane vode pa tako rekoč ni več, razen morda tiste, ki doteka iz bližnjih gorskih rezervoarjev, toda tudi pri tej se pojavlja problem prisotnosti klora, ki je v kombinaciji z organskimi snovmi v vodi sami tvori VOC-je (volatilne organske sestavine) in trihalometane, ki povečujejo tveganje za razvoj gastrointestinalnega raka kar od 50 do 100%, klor (klorine) je smrtonosen strup in pogosto vsebuje rakotvoren karbon-tetraklorid, ki se razvija v proizvodnji, je strupen kadar ga inhaliramo, v prebavljanju ali absorbciji skozi kožo.

Akutna zastrupitev povzroči diarejo, glavobol, poškodbe ledvic in smrt. Vir: Winter, FA.110 Fluorid v vodi iz vodovoda: povzroči od 30.000 do 50.000 smrti vsako leto (ZDA), stopnja rak je v mestih, kjer uporabljajo fluoridizacijo vode je stopnja narasla za 5%; povzroča alergije, tvori formacije prostih radikalov, ki v telesu ovirajo normalno rabo kisika, slabijo imunski sistem in povzročajo obolenja žleze ščitnice, Vir: Ibid. 18, deluje kot strup na kostne celice – razvija osteoporozo – Vir: Burton, AM, 775. In kje še najdemo fluor-id? V znamenitih zobnih pastah skoraj vseh svetovno znanih proizvajalcev – tudi naših …

Alois Kolar, Anton Komat, mnenja izražena v članku,
so mnenja avtorjev in ne uredništva

 

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.