Nova pristojnost Upravnega sodišča v nasprotju interesov pri pripravi OPPN-jev !

Izvleček / Sodna praksa / Upravno sodišče RS / Obrazložitev !
13 marca, 2018
Pesticidi v naši hrani !
15 aprila, 2018

Nova pristojnost Upravnega sodišča v nasprotju interesov pri pripravi OPPN-jev !

Po novem Gradbenem zakonu (GZ) bodo prostorske izvedbene akte, kot jih določa zakon o urejanju prostora, bodo nevladne organizacije v rangu ROVO lahko izpodbijale ali sprožile upravni spor (tožba) pri Upravnem sodišču (nova pristojnost), brez predhodne pritožbe (glej ZVO) kar pomeni, da lahko občino ali pripravljavca OPPN-ja predhodno informativno opozorijo na anomalije, da ne bi kasneje prišlo do razveljavitve ali nujnih popravkov v OPPN-ju ali do kasnejših dolgotrajnejših postopkov pri pridobivanju dovoljenj.

Priprava OPPN-jev kjer Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije govori o nasprotju interesov definira kot okoliščine, v katerih zasebni interes uradne osebe vpliva ali ustvarja videz, da vpliva na nepristransko in objektivno opravljanje njenih nalog. Za obstoj oziroma ugotovitev nasprotja interesov  torej zadostuje že videz, da vpliva na nepristransko in objektivno opravljanje javnih nalog. Po zakonu mora biti uradna oseba pozorna na vsako dejansko ali možno nasprotje interesov in storiti vse, da se le temu izogne. Svoje funkcije ali službe ne sme izrabiti za to, da bi sebi ali komu drugemu uresničila kakšen nedovoljen zasebni interes. Po zakonu mora uradna oseba, ko ugotovi nasprotje interesov ali možnost, da bi do njega prišlo, mora o tem takoj obvestiti svojega predstojnika in opraviti proces samo izločitve uradne  osebe iz dela obravnave ali zadeve v kateri je prišlo do nasprotja prišlo.

Pa še to: Upravno sodišče RS je prvostopenjsko sodišče s statusom višjega sodišča, kjer so odločitve praviloma pravnomočne !

 

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.